OSM
AVIATION ACADEMY
THE TRAINER
OF AIRLINE PILOTS
European Pilot Selection & Training (EPST) provides a complete ab-initio pilot training program with the intention to succesfully place you with an international airline!

Opleidingen

European Pilot Selection & Training (EPST) verzorgt een volledige opleiding tot verkeersvlieger. Na het succesvol afronden van onze opleiding volgt plaatsing bij een Engelse of andere internationale luchtvaartmaatschappij op een moderne jet zoals een Boeing of Airbus. EPST is een EASA  erkende Aviation Trainingating Training Organization (ATO) NL-ATO-37 en een JAR-STD operator.

Alle onderdelen van onze opleidingen zijn volledig erkend door de EASA en leiden tot het meest uitgebreide brevet, het Europese EASA ATPL(A) – INTEGRATED brevet.

Hoe word ik piloot?

Op de “Hoe word ik piloot” avond bij EPST geven wij jou en je ouders/adviseurs antwoord op deze vraag. Je wordt niet zomaar piloot. Je komt voor veel belangrijke beslissingen te staan. Daarom ontvangen we jou en andere toekomstige piloten graag op ons EPST kantoor in Utrecht. Wij kunnen jullie dan optimaal informeren en al jouw eventuele vragen direct beantwoorden.

Zien we jou op de volgende avond? Schrijf je in via de inschrijfbutton. Vul je gegevens in en wij sturen je zo snel mogelijk een bevestiging.

We ontmoeten elkaar op de “Hoe word ik piloot?” avond bij EPST, tot dan!

OSM Aviation Academy in Noorwegen

EPST heeft een samenwerkingsovereenkomst met OSM Aviation Academy. Voor dit programma vindt de EASA erkende basisopleiding plaats bij OSM Aviation Academy in Arendal, Noorwegen.

De opleiding is een EASA/CAA (UK) erkende INTEGRATED cursus. De vervolgopleiding, de MCC en de Airline Jet Foundation Course (AJFC) vindt plaats bij EPST.

Door onze opleidingsmethode is het mogelijk om na slechts 22 maanden opleiding op een moderne jet zoals een Boeing of een Airbus te vliegen.

Ieder kwartaal begint een nieuwe basisvliegopleiding. Na het succesvol doorlopen van de selectieprocedure wordt de begindatum van de opleiding bepaald. Deze bepaling gebeurt altijd in overleg met de kandidaat en houdt rekening met het eventueel afronden van het laatste schooljaar of een eventuele opzegtermijn.

EPST selectie proces

 • Goede motivatie en enthousiasme;
 • Academisch niveau en daarmee in staat de intensieve opleiding met succes te doorlopen;
 • Capaciteit (vermogen);
 • Ruimtelijke oriëntatie;
 • Leiderschap;
 • Groepscapaciteit (teamskills);
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Stressbestendigheid;
 • Goede ooghand coördinatie;
 • Goed observatievermogen met aandacht voor details;
 • Technisch inzicht;
 • Zelfvertrouwen, zelfverzekerd en mentaal flexibel;
 • Doorzettingsvermogen.

Eigenschappen van een goede piloot

Het beroep van piloot is veeleisend en niet voor iedereen weggelegd. Wij geven onze kandidaten het best mogelijke advies om het trainingsprogramma te kunnen doorlopen en met succes af te ronden. De uitgebreide selectiefases zijn hiervoor een geschikt hulpmiddel.

Wij vinden het belangrijk om toekomstige kandidaten een nauwkeuring beeld te geven welke eisen worden gesteld aan een moderne piloot. Een moderne piloot kan meer dan vliegen alleen en moet een uitstekende manager zijn met zeer goede sociale en communicatieve vaardigheden. 

Iedere piloot is in potentie een toekomstige gezagvoerder (Captain) en zal dus in staat moeten zijn een team te motiveren en te leiden. Daarnaast verwachten wij de volgende eigenschappen en kwalificaties van onze kandidaten:

 • Kandidaten moeten tenminste beschikken over een afgeronde HAVO-opleiding (diploma) met wiskunde en Engels. Bij voorkeur hebben onze kandidaten ook natuurkunde in het pakket. MBO studenten komen niet in aanmerking en kunnen niet tot de selectie worden toegelaten
 • Geïnteresseerden moeten minimaal 18 jaar zijn om het inschrijvingsformulier te mogen insturen. Er geldt geen maximale leeftijd als je de opleiding zelf kunt financieren.
 • Vereisten ogen: kandidaatpiloten mogen een bril of lenzen dragen. Voor informatie over de maximale correctie dient contact opgenomen te worden met het Aeromedical Expert Centre in Bosschenhoofd. Geïnteresseerden mogen absoluut niet kleurenblind zijn.
 • Vereisten lichaamsmaten: OSM Aviation Academy: lengte tussen 1.57 en 1.95 m; een Body-Mass-Index (BMI) die niet in de Overweight of Underweight area valt van de UK NHS BMI (18-24), hier te vinden. Buiten de genoemde waarden voor lengte en BMI kan de kandidaat verzocht worden om een afspraak te maken op vliegveld Lelystad om te kijken of de kandidaat in de vliegtuigen past die worden gebruikt voor de training.

Wil je vlieger worden? Zou je dat kunnen? Heb je daar aanleg voor? Iedereen die graag piloot wil worden, vraagt zich dit af. EPST heeft de COMPASS™-test (COMputerised Pilot Aptitude Screening System) ontwikkeld om te testen of een bepaalde basisaanleg voor dit beroep aanwezig is.

Het COMPASS™-systeem van EPST geeft kandidaatpiloten snel en effectief inzicht in zijn/haar aanleg voor enkele van de belangrijke eigenschappen waaraan een piloot moet voldoen. De kandidaatpiloten leggen in ongeveer twee uur diverse tests af. Zo wordt onder meer getest of de ooghand- en oogvoetcoördinatie voldoet en of de persoon een aantal taken tegelijkertijd kan uitvoeren, ruimtelijk inzicht heeft, een goed geheugen heeft, een juiste oriëntatie bezit en rekenkundig inzicht heeft. De test is overigens slechts een eerste proef en moet niet worden gezien als vervanging van een volledig selectietraject.

De selectiespecialisten van EPST hebben dit systeem ontwikkeld. Zij hebben voor verscheidene luchtvaartmaatschappijen zoals bijvoorbeeld British Airways vele honderden selecties uitgevoerd en vanuit die ervaring de selectiemethodes van EPST ontworpen en getoetst. Het resultaat: minder dan drie procent van de door EPST geselecteerde kandidaten valt uit tijdens de opleiding.

Belangstellenden vanaf zestien jaar die het beroep van piloot overwegen, kunnen zich geheel vrijblijvend melden bij EPST voor de COMPASS™-test. EPST heeft een speciaal centrum ingericht waar aspirant-vliegers kunnen worden getest. Kandidaten kunnen telefonisch een afspraak maken met EPST (030-2383232) voor het afleggen van deze test. De test neemt in totaal ongeveer twee uur in beslag.

Om aan de test deel te nemen moet je:

 • Minimaal 16 jaar zijn;
 • Een geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen;
 • €50,- betalen voor deelname aan de test.

De COMPASS™-test is een eerste aanlegtest. Het afleggen van de test verplicht niet tot deelname aan de EPST-selectie of de opleiding.

COMPASS™ bestaat uit zes testen die ontwikkeld zijn om de algemene aanleg en enkele belangrijke eigenschappen voor het beroep van piloot te testen. De test gaat er vanuit dat de kandidaten geen vliegervaring hebben.

Wij vestigen de nadruk op het feit dat dit systeem geen vervanging is van een volledige selectieprocedure, maar een kosteneffectieve test om de basisaanleg voor het beroep van piloot te bepalen. Na de test kan de kandidaat gemotiveerd aan de verdere selectie deelnemen of afhaken en zo onnodige kosten uitsparen. Het COMPASS™-systeem is een standaardonderdeel van de EPST-selectie.

Om aan het trainingsprogramma deel te kunnen nemen, moet eerst een volledige selectieprocedure succesvol worden doorlopen. Wij benadrukken dat dit element van het programma van vitaal belang is om vertrouwen te geven in de toekomstige carrière en in de investering die daarvoor moet worden gedaan.

Fase 1:
Deze fase bestaat uit een COMPASS™-vliegaanlegtest, een psychometrische test, een test Engels voor Aviation, een “Verbal Reasoning” test en een technisch inzichttest. Deze fase is individueel. Kandidaten kunnen zich telefonisch opgeven (030-2383232) en een afspraak maken om deze testen in het EPST-centrum af te leggen. Deze testen duren ongeveer 3 uur en kunnen op alle werkdagen plaatsvinden. Legitimatie voor aanvang van de test is vereist. De uitslag van deze test is direct beschikbaar en wordt met de kandidaat besproken. Alleen geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor Fase 2. De kosten voor Fase 1 bedragen €250,- *.

De Fase 1 test is maximaal 1 jaar geldig en moet na het verlopen ervan volledig worden overgedaan.

Fase 2:
In deze fase wordt de kandidaat uitgenodigd voor een test in een simulator. Deze belangrijke test geeft aan wat de capaciteit is om nieuwe kennis op te nemen, maar test ook het coördinatievermogen en de behendigheid. In deze fase kunnen we ook de natuurlijke aanleg voor het beroep van piloot waarnemen. Na afloop van deze simulatortest wordt de uitslag vergeleken met de uitslag van de COMPASS™-test en wordt een eindconclusie getrokken. Alle kandidaten die deze fase doorlopen en niet voldoende scoren mogen eerst fase 3 doorlopen alvorens extra training te nemen om de simulatorfase bij EPST opnieuw te ondergaan. ** Dit om onnodige extra kosten te voorkomen.

Fase 3:
De kandidaten doorlopen na Fase 2 altijd Fase 3. In die fase worden de kandidaten op ons selectiecentrum in Utrecht uitgenodigd voor een volledige selectiedag. Het persoonlijk ontmoeten van de kandidaten en het introduceren aan het selectieteam zijn de voornaamste doelen van deze fase. In deze fase, die een gehele dag duurt, zijn er ook andere kandidaten aanwezig. Gedurende deze dag nemen de kandidaten deel aan groepsactiviteiten en doen ze een rekenkundige test. Bovendien is er een persoonlijk gesprek met de leden van het selectieteam.

De Fase 3 test is maximaal 1 jaar geldig en moet na het verlopen ervan samen met de andere fasen volledig worden overgedaan.

Management Review Board:
De definitieve beslissing wordt door een “Management Review Board” genomen. Hierbij worden alle elementen van de verschillende selectiefases overwogen. Het eindresultaat wordt binnen vijf (5) werkdagen aan de kandidaat verstuurd. In het geval van een negatief resultaat kan de kandidaat contact opnemen met EPST om de reden van afwijzing alsmede de mogelijkheid tot een eenmalige herkansing te vernemen. Kandidaten die geslaagd zijn voor alle selectiefases worden vervolgens doorverwezen voor een medische keuring.

Medische keuring:
De medische keuring vindt plaats bij het Aeromedical Expert Center in Bosschenhoofd en verloopt geheel volgens de EASA standaardeisen die nodig zijn voor een verkeersvlieger en kandidaat verkeersvlieger. Iedere (toekomstige) piloot dient een geldig medisch keuringscertificaat te bezitten. De uitslag van de medische keuring wordt rechtstreeks naar de kandidaat gestuurd. De kosten van deze medische keuring (ongeveer €425,- excl. BTW) zijn voor rekening van de student.

* De COMPASS™-test mag na 3 maanden opnieuw worden afgelegd. De kosten hiervoor zijn €50,-. De Tech-test mag bij onvoldoende resultaat 1 maal worden overgedaan.

** Voor kandidaten die Fase 2 moeten overdoen, biedt EPST trainingsmogelijkheden op onze simulator onder begeleiding van een instructeur. Deze instructeur mag in dat geval geen onderdeel zijn bij de nieuwe selectie op de simulator. De kosten voor deze training bedragen €80,- per simulatoruur en er mag niet meer dan tweemaal 1 uur worden geoefend. De herkansing van Fase 2 kost €250,-.

Financiering van de opleiding

Opgeleid worden tot piloot vereist naast hard werken ook een financiële investering. In de ogen van EPST moet deze investering verantwoord en haalbaar zijn voor alle kandidaten die onze selectie doorkomen. Wij vinden dat iedereen die uit het juiste hout gesneden is, zijn of haar droom moet kunnen realiseren. Op onze informatiebijeenkomst vertellen we welke mogelijkheden er zijn.

Het financieel adviesbureau Flight Finance, waar EPST sinds kort mee samenwerkt zal met de studenten contact opnemen, zodra hij/zij de EPST selectie succesvol heeft afgerond. Een substantieel bedrag zal altijd door de kandidaat zelf/de ouders gefinancierd dienen te worden.

In dit adviesgesprek met Flight Finance worden de verschillende mogelijkheden voor het financieren van de opleiding besproken, zullen zij belastingadvies en verdere informatie over de te regelen verzekeringen geven en de algemene risico’s met de studenten doornemen (in het kader van de zorgplicht).

De kosten van dit adviesgesprek (zijnde € 600,- excl. BTW) zijn in de EPST opleidingsgelden inbegrepen. Mocht de kandidaat onverhoopt niet aan de EPST opleiding kunnen beginnen, dan dient de kandidaat dit bedrag terug te betalen aan EPST.

De kosten van de OSM Aviation Academy opleiding en de selectie zijn als volgt:

De selectiekosten zijn €250,-. De medische keuring kost ± €425,- excl. BTW mits gedaan bij AEC (zie menu EPST selectie).

De kosten van de OSM Aviation Academy opleiding bedragen € 97.500,- plus € 3.500,– voor de EPST Garantie. Dit houdt in dat EPST garant staat bij het eventueel falen tijdens de (theorie)opleiding. Terugbetaling van de bestaande opleidingsgelden vindt uitsluitend plaats indien bovenvermelde student van de opleiding wordt verwijderd wegens het niet bereiken van of niet langer voldoen aan de door EPST gedefinieerde standaard. De terugbetalingsverplichting is alleen van toepassing indien het falen van de opleiding niet door “eigen schuld” van student is veroorzaakt. Tevens valt het vrijwillig de opleiding verlaten en grove nalatigheid zoals wangedrag buiten deze regeling. De garantiestelling is van toepassing nadat de bijdrage die hiervoor benodigd is door EPST is ontvangen.

De kosten van de opleiding zijn inclusief materialen, uniform, tickets, examenkosten, vervoer en de complete vervolgopleiding (AJFC). De kosten van huisvesting gedurende de Basis Vliegopleiding zijn ook volledig inbegrepen. De huisvesting is intern.

De Training syllabus bij OSM Aviation Academy bestaat uit:

ProgrammaTraining urenWeeks**
ATPL(A) Theoretical Knowledge Training (CBT and Classroom):1193 uur39
Instructor led sessions:402 uur
CBT Studies:361 uur
Self-Studies:430 uur
Single Engine Piston Aircraft Flight Training & Testing141.5 uur37
Multi Engine Piston Aircraft Flight Training & Testing16.5 uur
CPL Skills Test
IR Training B737NG35 uur
Boeing 737-800 Airline Jet Foundation Course (AJFC) incl. MCC at EPST48 uur6

NOTITIE: Bovenstaande is een indicatie en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Er kunnen uit deze tabel geen rechten worden ontleend.

Airline jet foundation course

De AJFC-cursus is een zogenaamde Bridge Course en is zeer succesvol voor onze EPST-studenten. De cursus is nu aangepast aan de huidige voorbereidingseisen die noodzakelijk zijn om een Jet Type Rating met succes te kunnen afronden.

EPST-studenten die deze cursus hebben gevolgd, hebben de Type Rating succesvol afgerond en vliegen nu voor internationale luchtvaartmaatschappijen.

De AJFC-cursus heeft als doel om EASA brevethouders, die geen airline ervaring hebben, voor te bereiden op een eerste Jet Type Rating en de volledige operatie van een luchtvaartmaatschappij.

Bekend met de commerciële en de klantenaspecten van een luchtvaartmaatschappij

In staat om een moderne jet te vliegen binnen de gespecificeerde mogelijkheden gedurende normale routeoperaties en vluchten in een gecontroleerde luchtruimte. Dit alles volgens de Instrument Rating standaard

Opgeleid om abnormale procedures en noodhandelingen zoals bijvoorbeeld motorstoringen uit te voeren

Klaar om de algemene bekwaamheid te demonstreren van zowel de pilot flying (PF) als de pilot not flying (PNF) functies

In staat bekwaamheid te tonen van jet luchtvaartmaatschappijoperaties en -procedures, management en de typische luchtvaartmaatschappijdocumentatie

Bekwaam om te demonstreren dat zij de CRM naar luchtvaartmaatschappijstandaard beheersen

In staat om met zeer goed resultaat een Type Rating te doorlopen

In het bezit van het door de EASA geëiste MCC certificaat

Na je opleiding

Na afronding van de opleiding kunnen studenten gratis trainen in een B737 simulator. Ook bieden wij verschillende trainingen, workshops en seminars aan. 

Ondanks economische tegenwind en andere ontwikkelingen die regelmatig de luchtvaartsector beïnvloedden, is EPST altijd in staat geweest haar studenten vrij snel na de opleiding te plaatsen.

Op enkele studenten na, die op individuele basis extra training moesten ondergaan, zijn de kandidaten die op onze wachtlijst stonden in de regel in minder dan zes maanden na hun vervolgopleiding bij een airline geplaatst.

Op dit moment (2017) zien wij, op mondiaal niveau, een heel goede opleving in de luchtvaartsector.

Bijgaand alle extra trainingsmogelijkheden na afloop van de opleiding tot plaatsing op een rij:

Na afronding vervolgopleiding gratis trainen om ervaring bij te houden in ILT erkende B737-800 simulator

Gratis voorbereiding op grading (met instructeur)

Eenmalig gratis IR/ME renewal (alleen 1ste keer) op EPST simulator mits ME/IR nog niet verlopen is

Indien een student zijn/haar brevet moet vernieuwen op een vliegtuig dan draagt EPST eenmalig een bedrag van € 500,- bij

Type rating

Type Rating B737-800 of A320

EPST biedt voor afgestudeerde EPST studenten en externe kandidaten een Type Rating aan op de B737-800 of A320 simulator vanaf €14.750,-. De opleiding bestaat uit 17 sessies van vier uur en is bestemd voor startende piloten die in het bezit zijn van een CPL ME/IR frozen ATPL brevet. De Type Rating start maandelijks.

Het praktijkgedeelte van de Type Rating wordt gegeven in één van de Boeing 737-800 of Airbus A320 gecertificeerde EPST simulatoren. Ervaren EPST instructeurs, actieve vliegers bij gerenommeerde internationale luchtvaartmaatschappijen, verzorgen de training aan de startende piloten.

De opleiding bestaat naast de 17 vliegsessies van vier uur in een simulator ook uit een theoriegedeelte.

EPST biedt deze opleiding, inclusief Skill Test, aan vanaf €14.750,-. Circuit vliegen is een extra optie en kan in overleg met EPST worden verzorgd.

Meer trainingssessies dan wettelijk verplicht

EPST heeft een unieke verdeling van de training gemaakt waarbij veel meer uren dan wettelijk verplicht is in een type specifieke simulator wordt doorgebracht. Hierdoor wordt eerst de Normale operatie goed getraind, voordat de piloot aan de Non-normale operatie begint.

Nieuws